Logo

 

PRODUŽEN ROK PROVEDBE PROJEKTA DO 30.09.2020. GODINE

PRODUŽEN ROK PROVEDBE PROJEKTA DO 30.09.2020. GODINE

Dana 06.03.2020. godine potpisom posljednje ugovorne strane između PT1 (MINGO), PT2 (SAFU)  i Grada Vrlike sklopljen je Dodatak br. 2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053. Novo razdoblje provedbe projekta glasi od 1. studenoga 2017. do 30. rujna 2020. godine. Sve ostale odredbe i uvjeti Ugovora ostaju nepromijenjeni u dijelu u kojem nisu suprotni odredbama Dodatka br. 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.