Logo

 

PRODUŽEN ROK PROVEDBE PROJEKTA DO 31.01.2020. GODINE

PRODUŽEN ROK PROVEDBE PROJEKTA DO 31.01.2020. GODINE

Dana 25.07.2019. godine potpisom posljednje ugovorne strane između PT1 (MINGO), PT2 (SAFU)  i Grada Vrlike sklopljen je Dodatak br. 1. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053. Novo razdoblje provedbe projekta glasi od 1. studenoga 2017. do 31. siječnja 2020. godine. Sve ostale odredbe i uvjeti Ugovora ostaju nepromijenjeni u dijelu u kojem nisu suprotni odredbama Dodatka br. 1. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.