Logo

 

Novosti

Poštovani, Pozivamo Vas na Konferenciju za tisak povodom objave o aktivnostima i rezultatima dosadašnje, kao i buduće provedbe projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Navedena konferencija održati će se 30. studenoga 2018. godine s početkom u 10:15 sati u prostoriji Gradskog vijeća Grada...

Dana 12. studenog 2018. godine u postupku jednostavne nabave,evid.broj nabave: 20/18-JN za predmet nabave Usluga stručnog nadzora projekta Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, Grad Vrlika (Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Hrvatska, OIB: 64758262921) sklopio je ugovor s odabranim ponuditeljem, tvrtkom Građenica d.o.o....

Dana 19. rujna 2018. godine održan je 3. od ukupno 5. sastanaka projektnog tima u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Članove projektnog tima...

Nakon prethodno provedenog istraživanja tržišta u postupku nabave 06. Nabava promidžbenih materijala za izvođača projektne aktivnosti Promidžba i vidljivost (element projekta V) izabrana je tvrtka Centar za dizajn i promidžbu d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Budući da je cilj projekta omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture...

OBAVIJEST Grad Vrlika., Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, Republika Hrvatska OIB: 64758262921, kao korisnik bespovratnih sredstava EU za projekt KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore za javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV , broj objave 2018/S 0F2-0018974 za predmet nabave...