Logo

 

Novosti

Dana 06.03.2020. godine potpisom posljednje ugovorne strane između PT1 (MINGO), PT2 (SAFU)  i Grada Vrlike sklopljen je Dodatak br. 2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053. Novo razdoblje provedbe projekta glasi od 1. studenoga 2017. do...

Dana 25.07.2019. godine potpisom posljednje ugovorne strane između PT1 (MINGO), PT2 (SAFU)  i Grada Vrlike sklopljen je Dodatak br. 1. Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053. Novo razdoblje provedbe projekta glasi od 1. studenoga 2017. do...

Dana 28.06.2019. godine predstavnici Grada Vrlike, gradonačelnik Jure Plazonić i Branimir Turudić zajedno sa Zvonkom Bosančićem koji vrši dužnost stručnog nadzora nad Izvođenjem radova na izgradnji Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore održali su radni sastanak s ravnateljem SAFU-a Tomislavom Petricem, pomoćnikom ravnatelja Mislavom Sovulj...

Dana 12.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore projektni tim održao je II. Konferenciju za tisak u prostorijama Grada Vrlike. Cilj održane II.konferencije za tisak je obavjestiti ciljane skupine, buduće korisnike kao i širu...

Pozivamo Vas na II. Konferenciju za tisak povodom objave o aktivnostima i rezultatima dosadašnje, kao i buduće provedbe projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Navedena konferencija održati će se 12.06.2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji Gradskog vijeća Grada Vrlike...

Tvrtka CZP – Centar za patente d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade „Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva“, evid.br.nabave: 23/18 – JN poslala je dana 28.05.2019.  putem pošte preporučeno konačnu verziju istoimenog dijela. Dana 29.05.2019 godine Naručitelj-Grad Vrlika zaprimio je poslani Priručnik. Zaprimanjem istoga Izvršitelj...

Tvrtka E.C.H.R. d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade "Priručnika za upravljanje inkubatorima", evid.br.nabave: 22/18-JN dostavila je osobno konačnu verziju istoimenoga djela te je Grad Vrlika isto zaprimio sa danom 03.06.2019. godine.  Zaprimanjem istoga Izvršitelj je ispoštovao rok za izradu i isporuku Priručnika Naručitelju – do...

Dana 01.06.2019. godine u Splitu održani su Dani otvorenih vrata EU fondova. Lokacija i vrijeme događanja bila je Splitska riva – Prokurative od 10 do 14 sati. Događaj je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu svojih redovitih informativno-edukativnih aktivnosti diljem Hrvatske. Zainteresirani...

Provjera na licu mjesta označava fizički dolazak djelatnika SAFU, i bilo kojeg drugog revizora ili vanjske osobe ovlaštene od strane SAFU, na lokaciju na kojoj se provodi projekt te provjeru ispravnosti te istinitosti podataka, popratne dokumentacije koja je dostavljana u sklopu provedbe projekta temeljem Zahtjeva...

Dana 15. travnja 2019. godine sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 4. privremena (mjesečna) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos četvrte privremene situacije iznosi 1.232.003,23 HRK s PDV-om. U ožujku 2019. izvođač je nastavio sa dopremanjem armaturnog čelika,...