Logo

 

Novosti

Dana 12.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati u sklopu projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore projektni tim održao je II. Konferenciju za tisak u prostorijama Grada Vrlike. Cilj održane II.konferencije za tisak je obavjestiti ciljane skupine, buduće korisnike kao i širu...

Pozivamo Vas na II. Konferenciju za tisak povodom objave o aktivnostima i rezultatima dosadašnje, kao i buduće provedbe projekta KK.03.1.2.01.0053 Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Navedena konferencija održati će se 12.06.2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji Gradskog vijeća Grada Vrlike...

Tvrtka CZP – Centar za patente d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade „Priručnika za zaštitu intelektualnog vlasništva“, evid.br.nabave: 23/18 – JN poslala je dana 28.05.2019.  putem pošte preporučeno konačnu verziju istoimenog dijela. Dana 29.05.2019 godine Naručitelj-Grad Vrlika zaprimio je poslani Priručnik. Zaprimanjem istoga Izvršitelj...

Dana 01.06.2019. godine u Splitu održani su Dani otvorenih vrata EU fondova. Lokacija i vrijeme događanja bila je Splitska riva – Prokurative od 10 do 14 sati. Događaj je provodilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu svojih redovitih informativno-edukativnih aktivnosti diljem Hrvatske. Zainteresirani...

Provjera na licu mjesta označava fizički dolazak djelatnika SAFU, i bilo kojeg drugog revizora ili vanjske osobe ovlaštene od strane SAFU, na lokaciju na kojoj se provodi projekt te provjeru ispravnosti te istinitosti podataka, popratne dokumentacije koja je dostavljana u sklopu provedbe projekta temeljem Zahtjeva...

Dana 15. travnja 2019. godine sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 4. privremena (mjesečna) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos četvrte privremene situacije iznosi 1.232.003,23 HRK s PDV-om. U ožujku 2019. izvođač je nastavio sa dopremanjem armaturnog čelika,...

Tvrtka E.C.H.R. d.o.o. u postupku jednostavne nabave usluge izrade „Priručnika za upravljanje inkubatorima“, evid.br.nabave: 22/18 – JN poslala je dana 21/03/2019  elektroničkom poštom radnu verziju istoimenog dijela te je sukladno članku 4. Ugovora o izradi priručnika za upravljanje inkubatorima sklopljenog između Grada Vrlike i E.C.H.R....

Dana 22. ožujka 2019. godine Grad Vrlika (Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, OIB:647582629219) kao korisnik EU bespovratnih sredstava izvršio je plaćanje 2. privremene (mjesečne) situacije izvođaču radova – tvrtci M-P-Beton d.o.o. za izvršene usluge sukladno sklopljenome Ugovoru o građenju. Iznos kao i potvrde...

Dana 15. ožujka 2019. godine  sukladno Ugovoru o građenju zaprimljena je 2. mjesečna (privremena) situacija Izvođača radova, tvrtke M-P-Beton d.o.o. na izgradnji poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore. Iznos treće mjesečne situacije iznosi 313.728,11  HRK s PDV-om. U veljači 2019. nastavljaju se radovi strojnog iskopa preostalih temeljnih...