Logo

 

Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore

„Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore“ je projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture»). Cilj projekta je omogućiti dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture malim i srednjim poduzetnicima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima. Nositelj projekta je grad Vrlika, a projektni partneri su Razvojna agencija Grada Vrlike – Vrla d.o.o. i Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.
Ukupna vrijednost projekta “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” je 22.173.321,40 HRK. Europska unija financira 19.454.872,19 HRK odnosno 87,74 % od ukupne vrijednosti projekta, a 2.718.449,21 HRK odnosno 12,26 % su vlastita sredstva korisnika projekta.
Poslovni inkubator Kosore izgrađen je u Radnoj zoni Kosore, na površini od 8 000 m2, a sam objekt ukupnog GBP-a je 2.233,37 m2. Planirano vrijeme trajanja izgradnje poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore jest od 01. studenog 2017. godine do 01. srpnja 2019. godine.

Nepostojanje poduzetničkog inkubatora na širem području Grada Vrlike, uključujući i veliki dio ostatka zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, nepovoljno utječe na okruženje za osnivanje i razvoj poduzeća, a poduzetnici početnici nemaju namjensku infrastrukture za učinkovitu potporu u razvoju konkurentnosti njihovog znanja, ideja, proizvoda i usluga, nužnih za poslovni uspjeh i opstanak na tržištu. Slijedom navedenog, razvoj poduzetničke infrastrukture provedbom Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, prepoznat je kao nositelj gospodarskog razvoja i općeg napretka Grada Vrlike i njemu gravitirajućih područja zaobalja Dalmacije.
Ciljne skupine kojima će Projekt poboljšanjem dostupnosti poduzetničko-poslovne infrastrukture izravno doprinijeti su: poduzetnici početnici unutar 3 godine od osnivanja, definirani kao trgovačka društva i obrtnici (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); poduzetničke potporne institucije (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); Nove poslovne jedinice postojećih poduzetnika (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); Spin-off poduzeća postojećih poduzetnika (kao korisnici smještaja, usluga i opreme Poslovnog inkubatora); Postojeći poduzetnici (kao vanjski korisnici usluga Poslovnog inkubatora); Stanovništvo područja Grada Vrlike; Nezaposlene osobe i studenti s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije; Postojeći poduzetnici s područja Bosne i Hercegovine koji su zainteresirani za poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.
Ciljevi projekta su:
• Uspostavljeni kapaciteti novoizgrađenog i opremljenog Poslovnog inkubatora sa svim pratećim uslugama
• Poduzetnički potporna institucija, postojeća i nova poduzeća koja koriste novi Poduzetnički inkubator i njegove kapacitete za rast i razvoj, te otvaranje novih radnih mjesta
• Osigurani dostatni kapaciteti poduzetničko poslovne infrastrukture na području grada Vrlike te dijela zaobalja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije za olakšan rast i razvoj s ciljem privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mjesta

Glavni pokazatelji projekta:
• Izgrađen i opremljen Poslovni inkubator
Izgraditi će se poslovni inkubator površine 2.115,10 m² te će se u potpunosti opremiti 12 funkcionalno-prostornih jedinica uredskom i informatičkom opremom.
• Izrađen „Priručnik za upravljanje inkubatorom“
Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za postupke potrebne za upravljanje inkubatorima. Predmetni priručnik će obuhvaćati poslovnik inkubatora, način upravljanja, način odabira i pružanja usluga stanarima, financijsko upravljanje, upravljanje informacijama te sustav nadzora.
• Izrađen „Priručnik za zaštitu intelektualnog vlasništva“
Svrha priručnika jest pružiti sveobuhvatan cjelovit vodič za upravljanje intelektualnim vlasništvom u sklopu inkubatora, odnosno podizanje kapaciteta djhelatnika Inkubatora za potrebe specijaliziranog poslovnog savjetovanja stanara.
• Uspostavljena web stranica projekta
Projekt će imati svoju web stranicu koja će omogućavati informiranje svih dionika o aktivnostima i rezultatima projekta, a koja će se po završetku projekta koristiti kao interaktivna platforma za virtualni inkubator.
• Izrađeni promotivni materijali
Izraditi će se informacijska trajna ploča, 50 projektnih plakata, 1000 projektnih letaka i projektni roll up banner.

KONTAKT:
GRAD VRLIKA
Adresa :
Tel.: 021/ 827 – 023
Telefaks: 021/ 827 – 222

KONTAKT OSOBA FUNKCIJA KONTAKT
Nikola Uzun Voditelj projekta +385 99 565 2251
Ante Grabić Voditelj projektnih financija +385 91 122 2424
Marijana Matić Stručnjakinja za javnu nabavu +385 91 546 5425
Branimir Turudić Projektni administrator +385 91 432 9450
Marija Vučica Voditeljica projektnih komunikacija +385 99 459 9993
Ante Vukasović Voditelj projektnih komunikacija +385 99 273 9933