Logo

Započnite i Vi uspješnu poslovnu karijeru

Zajedno do fondova EU

Projekt “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” financirana je sredstvima Europske unije putem ESI fondova, Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3a., Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora.

 

Osim vodećeg projektnog partnera Grada Vrlike u provedbi projekta sudjeluje još projektni partner Vrla d.o.o. i JU RERA S.D.
Ukupna vrijednost projekta “Izgradnja poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore” je 22.173.321,40 HRK.

 

Europska unija financira 87,74 % od ukupne vrijednosti projekta, a 12,26 % su vlastita sredstva korisnika projekta.

 

Poslovni inkubator Kosore izgrađen je u Radnoj zoni Kosore, na površini od 8 000 m2, a sam objekt ukupnog GBP-a je 2.233,37 m2.

 

Provedba projekta je od 1.11.2017. do 01.07.2019.

O nama

Poslovni inkubator Kosore sadrži 12 izgrađenih i opremljenih funkcionalno – prostornih jedinica (6 ureda i 6 radionica).

 

U Poslovnom inkubatoru Kosore nalazi se prostor u kojem će biti smještena novoosnovana mala poduzeća bez obzira kako su registrirana (trgovačka društva, obrti, d.o.o., d.d ). koja tek počinju poslovati ili su u fazi razvoja ili posluju do max. 3. godine, a potrebna im je pomoć u prostoru, infrastrukturi i stručna pomoć kroz savjetodavne, konzultantske te administrativne usluge i edukacije.

 

Proces inkubacije u Poslovnom inkubatoru podrazumijeva uključivanje primarno novih poduzeća koja posluju manje od 3 godine u proces poslovne inkubacije koji traje 2 godine osiguravajući mu fizički prostor s adekvatnom kvadraturom i pratećom infrastrukturom koja je nužna za razvoj poslovne ideje. Na ovaj način inkubirana poduzeća dobivaju potrebni podršku da pokrenu svoju djelatnost bez velikih tehničkih i administrativnih troškova., djeluju u poslovnoj atmosferi okruženi drugim poduzećima u nastanku i “inkubatorom Kosore” kao savjetodavnim tijelom.

 

Vlasnik poslovnog inkubatora “Kosore” je Grad Vrlika.

Radna zona KOSORE

Grad Vrlika smješten je na najsjevernijem dijelu Splitsko – dalmatinske županije, 75 km od grada Splita neposredno uz državnu cestu (D-1) Split- Sinj – Zagreb.
Poduzetnička zona Kosore smještena je neposredno uz državnu cestu (D-1) Split – Sinj – Zagreb, na samoj granici Splitsko- dalmatinske županije sa Šibensko – kninskom županijom.
Mikrolokacija zone nalazi se na sjevernom rubu Vrličkog polja I županijske ceste te je udaljena 3 km od Vrlike, 85 km udaljena od zračne luke Resnik (Split), 50 km od rotora autoceste u Dugopolju, 73km udaljena od morske luke Split i 32 km udaljena od željezničke stanice Knin.
Radna zona Kosore veličine je cca 36,2 ha.
Danas u sklopu Poduzetničke zone Kosore posluje 9 poduzeća, a neki od poduzeća su: dvije punionice vode Lacus d.o.o. Split I Naturalis d.o.o. Vrlika, moderan pogon za preradu kamena iz obližnjeg kamenoloma, tvornica za proizvodnju aluminijske stolarije, tvornica metalnih proizvoda VR METAL d.o.o. i drugi.
Namjena gospodarske zone je proizvodna (I1).
Unutar ove zone moguća je gradnja gospodarskih, proizvodno – prerađivačkih I skladišnih građevina, te je zona namijenjena za:
– proizvodnju,
– uslužne djelatnosti
– trgovačke djelatnosti.

Ukupna površina poduzetničke zone Kosore iznosi 36,2 ha a dostupno područje za kupnju zemljišta i izgradnju u Poslovnoj zoni Kosore jest 48 000 m2.

Najniža cijena za kupnju iznosi 2,70 E za m2,, a najviša cijena po javnom natječaju.
Od postojeće infrastrukture poduzetnička zona sadrži:
– električnu energiju,
– vodu,
– kanalizaciju,
– uređene prometnice
– telekomunikacije.

Jedna od mnogobrojnih prednosti za investitore su:
– izgrađena komunalna infrastruktura
– besplatna komunalna naknada za prve 3 godine poslovanja poduzeća.

Novosti

Poslovni inkubator “Kosore”

Najam prostora

Poslovni inkubator Kosore ima 12 izgrađenih i opremljenih funkcionalno – prostornih jedinica (6 ureda i 6 radionica).

Virtualni inkubator

Program Virtualnog inkubatora namijenjen je poduzetnicima početnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru, ali i poduzetnicima koji su završili proces inkubacije u Poslovnom inkubatoru.

Co-Working

Prostor čiji je cilj umrežavanje potencijalnih i postojećih poduzetnika te poticanje zajedničke suradnje i međusobne povezanosti tvrtki i pojedinaca u regji.

Prednosti poslovnog inkubatora Kosore

NAJAM PROSTORA

Poslovni inkubator Kosore ima 12 izgrađenih i opremljenih funkcionalno – prostornih jedinica (6 ureda i 6 radionica). Uredski prostori namijenjeni su prvenstveno za poduzetnike koji posluju manje od 3 godine, dok su radionice namijenjene uglavnom poduzećima koji posluju dulje od 3 godine.

 

Potrebe poduzetnika za radioničkim prostornim kapacitetima značajno variraju te su stoga radionice projektirane na način da omogućuju prilagodbu pregrađivanjem. Tako će se njihova veličina uskladiti sa potrebama poduzetnika.

 

5 uredskih prostora površine 27 m2 za stanare poslovnog inkubatora, uređeno je sa svom potrebnom uredskom i informatičkom opremom, te pristupom internetu.

Virtualni inkubator

Poslovni inkubator “Kosore” osnovan je s ciljem podupiranja malog i srednjeg poduzetništva. Pružanjem poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga uz povoljan zakup poslovnog prostora stvoreno je poslovno okruženje u kojem poduzetnici početnici imaju adekvatne uvjete za rast i razvoj.

 

Virtualni inkubator je web platforma razvijena s ciljem podupiranja malog i srednjeg poduzetništva, odnosno platforma kroz koju poslovni inkubator “Kosore” pruža poslovne, tehničke i obrazovne usluge stanarima inkubatora, ali i poduzetnicima koji nisu fizički smješteni u inkubatoru.

CO – Working

U sklopu poslovnog inkubatora “Kosore” nalazi se co-working prostor čiji je cilj umrežavanje potencijalnih i postojećih poduzetnika te poticanje zajedničke suradnje i međusobne povezanosti tvrtki i pojedinaca u regji.

 

U co-workingu prostoru na raspolaganje će dobiti:
– stol,
– stolice,
– besplatni brzi internet
– ostalu potrebnu informatičku opremu

Trebate dodatnu pomoć?